Cèdules d'habitabilitat
La finalitat de la cèdula d’habitabilitat és garantir que l’habitatge reuneix unes condicions mínimes per al seu ús. Aquests requisits que ha de complir l’habitatge vénen especificats al Decret 55/2009 del 7 d’abril de la Generalitat de Catalunya i han de ser acreditats per un tècnic competent (arquitecte o arquitecte tècnic) mitjançant el certificat d’habitabilitat.

Per expedir aquest document, la nostra empresa desplaça un tècnic qualificat que realitza la comprovació de l’habitatge i emet el certificat en el mateix moment. Aquest certificat és l’única documentació que sol·licita la Generalitat per al tràmit de la cèdula, menys en aquells casos concrets de departaments àtics, entresòls i cases unifamiliars, en què també és necessari presentar una còpia de l’escriptura de propietat.

La cèdula és obligatòria a tots els habitatges i és requerida en els següents casos:

  • Contractar l’alta de serveis de subministrament d’electricitat, aigua i gas
  • Signatura del contracte de lloguer
  • Compra-venda de l’habitatge